- Türkçe - English -

katılımcılar program sunumlar fotoğraflar videolar medya kit

3. MİLLETLERARASI BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR SEMPOZYUMU

“Risâle-i Nur’da İman Hakîkatleri”

KONYA / 5-6 HAZİRAN 2010
PROGRAM

1.GÜN (5 HAZİRAN)

09.00-10.00 KAYIT

10.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU

 • Kur’ân-ı Kerîm Tilâveti - İshak Danış, İstanbul Piyale Paşa Camii İmam Hatibi
 • Hayrât Vakfı tanıtım filmi
 • Av. Ali Kurt, Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreter Yardımcısı ve Türkiye Temsilcisi - "Açılış konuşması"
 • Necmi Sadıkoğlu, İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri
 • Av. Necati Ceylan, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Başkanı
 • Ahmad Azam Abdurrahman, İDSB Malezya Temsilcisi, Sosyal ve İnsani İşler Komisyonu Başkanı, Global Future Network Başkanı
 • Prof. Dr. Vehbeh Zuhayli, Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Hasan Abdullah Hasan Ali Şeyh, Yemen Vakıflar Bakan Yardımcısı
 • Prof.Dr. Safsafi Ahmed el-Katuri, Ayn Şems üniversitesi, Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi,
 • Muhammed Ferid Hüseyin, Kamboçya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı
 • Yrd.Doç.Dr. Tarık Muhammed Nur, Hartum Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Öğretim Üyesi
 • Ali Abdullah Ebu Huleyka, Yemen Devleti Anayasa Komisyonu Başkanı, Yemen-Suriye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı

12.30-14.30 ÖĞLE ARASI (YEMEK ve NAMAZ)

14.30-16.30 I. OTURUM (ALLAH'A İMAN)

 • Oturum Başkanı: Cihangir İŞBİLİR
    
  • İDSB Genel Koordinatörü, İrfan Mektebi ve The Pen dergisi Editörü (Türkiye)
  •  
 • Prof. Dr. Muhammed Kahraman, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi (Türkiye)
    
  • "Bütün ilimlerin Cenâb-ı Hakk'a şehadeti"
  •  
 • Yrd. Doç. Dr. İsmet Mahmut Ahmet, Hartum Üniversitesi, Felsefe Bölüm Başkanı (Sudan)
    
  • "Risâle-i Nurda tevhidin ehemmiyeti ve bütün varlıkların Cenab-ı Hakk'a şehadeti"
  •  
 • Dr. Mirza İnak, Hayrat Vakfı Elazığ Temsilcisi (Türkiye)
    
  • "İmanda nihayetsiz kolaylık, küfürde nihayetsiz zorluk olması"
  •  
 • Abdul Halim İsmail, Malezya Ümmetin Aydınlatılması Teşkilatı (WADAH) Genel Sekreteri, (Malezya)
    
  • "Risâle-i Nurda Allah'a îmanin isbati ve lüzumu"
  •  
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed Mustafa Muhammed Salih, Hartum Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Öğretim Üyesi (Sudan)
    
  • "Risâle-i Nur'da Allah'ın varlığının delilleri 'Pencereler Risâlesi'nin tahlili'"
  •  

16.30-18.00 II. OTURUM (PEYGAMBERLERE İMAN)

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özcan Yılmaz
    
  • On Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi (Türkiye)
  •  
 • Mesut Hızarcı, Hayrat Vakfı Erzurum Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Nübüvvet-i Ahmediye'nin delilleri"
  •  
 • Dr. Ahmed Abdullah Necm, Ayn Şems üniversitesi - Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi, (Mısır)
    
  • "Peygamberlere îmanın neticeleri"
  •  
 • Prof. Dr. İlhan Deniz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, (Türkiye)
    
  • "Mûcizelerin "Medeniyete pişdarlık cihetiyle tahlili"

2. GÜN (6 HAZİRAN)

9.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Bülent GÜNER, Hayrat Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi, (Türkiye)
 • Prof. Dr. M.Sidin, Risale-i Nur'un Malay diline tercümesi üzerine mülahazalar (Malezya)

10.00 - 11.30 I. OTURUM (KADERE İMAN)

 • Oturum Başkanı: Av. Abdulmecid MISRI, (Suriye)
 • İdris Tüzün, Hayrat Vakfı Kayseri Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Kadere îman'ın önemi ve îmanın rükunları içindeki yeri"
  •  
 • Muhlis Körpe, Hayrat Vakfı Isparta Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Kader ve cüz'i ihtiyarînin tevfiki"
  •  
 • Cemal Erşen, Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti Üyesi (Türkiye)
    
  • "Bir kader meselesi olarak şerrin yaratılması"
  •  
 • Dr. Ahmed Fadlullah Uhaymır, Uluslararası Afrika Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Belagat Ana bilim dalı Öğretim Üyesi, (Sudan)
    
  • "Kadere îmanın faydaları"
  •  

11.30-12.30 II. OTURUM (MELEKLERE İMAN)

 • Oturum Başkanı: Prof.Dr. Safsafi Ahmed el-Katuri
  •  
  • Ayn Şems üniversitesi - Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi, (Mısır)
  •  
 • Muhammed Tevfik Said, Halep Safii Muftusu ve Fetva Kurulu Uyesi, (Suriye)
    
  • "Risâle-i Nur'da meleklerin mahiyeti ve tasnifi"
  •  
 • Mustafa Topöz, Hayrat Vakfı Bursa Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Meleklere îmanın delilleri"
  •  
 • Prof. Dr. Vehbeh Zuhayli, Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi, (Suriye)
    
  • "Meleklere îmanın meyveleri"
  •  

12.30-14.30 ÖĞLE ARASI (YEMEK VE NAMAZ)

14.30-16.00 III. OTURUM (AHİRETE İMAN)

 • Oturum Başkanı: Yard. Doç. Dr. Tarık Muhammed Nur
  •  
  • Hartum Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İslam Bilimleri Öğretim Üyesi, (Sudan)
  •  
 • Mücteba Yıldız, Hayrat Vakfı Konya Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Risâle-i Nur'un haşir ve ahireti isbatı"
  •  
 • Dr. Mahmud Alzeın, Dubai İlim Araştırma Kurumumdan Araştırmacı Yazar (Birleşik Arap Emirlikleri)
    
  • "Risâle-i Nur'da âhiretin kapısı: Ölüm hakîkati"
  •  
 • Dr. İhab Said Necmi, Tanta Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi (Mısır)
    
  • "Âhirete îmanın dünyevi faydaları"
  •  

16.00-17.30 IV. OTURUM (KİTAPLARA İMAN)

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail İşlek
  •  
  • On Dokuz Mayıs Üniveristesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, (Türkiye)
  •  
 • Dr. Abdulaziz Avadullah, Ezher Üniversitesi İnsanî Araştırmalar Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı (Mısır)
    
  • "Kur'ân'ın i'câzı: Deliller"
  •  
 • Muhammed Zakir Çetin, Hayrat Vakfı Denizli Temsilcisi, (Türkiye)
    
  • "Örnek bir tefsir incelemesi: 'İşârâtu'l-İ'câz'"
  •  
 • Prof. Dr. Mohammad Nur Manuti (Malezya)
    
  • "Risâle-i Nur'da kitapların lüzumu ve delilleri üzerine düşünceler"
  •  

17.30-18.00 KAPANIŞ OTURUMU

 • Said YAVUZ, Hayrat Vakfı Ankara Temsilcisi, (Türkiye)
 • Kapanış konuşması ve sonuç bildirisinin okunması
 • Kur'ân-ı Kerim Tilâveti - Nebi Yaşar, Bahçelievler Hafız Ali Camii İmam Hatibi