- Türkçe - English - العربية -

katılımcılar program sunumlar fotoğraflar videolar anket

5. MİLLETLERARASI BEDİÜZZAMAN VE RİSALE-İ NUR SEMPOZYUMU

"İttihad-ı İslam"

ANKARA / 27 MAYIS 2012
PROGRAM

09:00 - 18:00

Açılış Konuşması - Ali Kurt

1.Oturum: İttihad-ı İslam'ın Lüzum ve Ehemmiyeti

 • Oturum Başkanı: Prof.Dr. Mustafa Baloğlu
 • Kur'an ve sünnete göre ittihad-ı İslam nedir?
    
  • Dr. Mahmud Mısri, Suriye
  •  
 • Tarihten günümüze ittihad-ı İslam
    
  • Said Yavuz, Türkiye
  •  
 • İslam dünyasının birlik noktasında mevcut hali
    
  • Doç.Dr. Abdulnur Muhammed Elmahi, Suudi Arabistan
  •  
 • Risale-i Nur'da ittihadın lüzum ve ehemmiyeti
    
  • İdris Tüzün, Türkiye
  •  

2.Oturum: İhtilafın Sebepleri ve Çözüm Yolları

 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Taşaltın
 • İslam ahlakındaki zafiyet (Amel boyutundaki gevşeklik)
    
  • Prof. Dr. İbrahim Nourain, Sudan
  •  
 • Manevi bağların bilinmemesi, meşrep taassubu
    
  • Mirza İnak, Türkiye
  •  
 • Irkçılık
    
  • Muhlis Körpe, Türkiye
  •  
 • Siyasi ve iktisadi sebepler
    
  • Dr. Muhammed Saad Kasim, Mısır
  •  

3.Oturum: İttihad-ı İslam'ın Temel Taşları

 • Oturum Başkanı: Prof.Dr. İlhan Deniz
 • İman-ı tahkikinin ders verilmesi
    
  • Mansoor Jafar, Pakistan
  •  
 • Medresetüzzehra ekseninde eğitim reformu
    
  • Mustafa Yankın, Türkiye
  •  
 • Siyasi ve ekonomik bütünleşme, ittihad-ı İslam'ın meyveleri
    
  • Mohd Yunus Aminuddin, Malezya
  •  
 • Meşveret kültürünün yerleştirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi
    
  • Metin Uçar, Türkiye
  •  

Kapanış Konuşması: Bülent Güner