- Türkçe - English - العربية -

program sunumlar fotoğraflar videolar anket

6. MİLLETLERARASI RİSALE-İ NUR VE İTTİHAD-I İSLAM SEMPOZYUMU

"İslam Dünyasının Problemleri ve Çözüm Yolları"

ANKARA / 26 MAYIS 2013
PROGRAM

08.00 – 09.00 Slayt Gösterisi

09.00 – 11.00 AÇILIŞ OTURUMU

 • 09.00 – 09.25 Kur’an-ı Kerim Tilaveti
    
  • Muhammed Yusuf Ertürk (Türkiye)
  •  
 • 09.25 – 09.45 Açılış Konuşması
    
  • Av. Ali Kurt - Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, İDSB Genel Sekreteri (Türkiye)
  •  
 • 09.45 – 11.00 Protokol Konuşmaları

11.00 – 12.25 / 1.Oturum: Günümüz İslam Dünyasının Temel Problemleri

 • Oturum Başkanı: Hatemcan Kalenderov
    
  • Orta Asya Çağdaş Bilimler Vakfı Başkanı (Kırgızistan)
  •  
 • Nitelikli Eğitime Olan İhtiyaç
    
  • Mehmet Kayrıcı, Rehber Eğitim Kurumları Genel Müdürü (Türkiye)
  •  
 • İttihad-ı İslam Bu Asırda Farz Bir Vazifedir
    
  • Prof. Dr. Iyd Belbaa, Munufiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı (Mısır)
  •  
 • İ’la-yı Kelimetullah Bu Asırda Maddeten Terakkiye Mütevakkıftır
    
  • Safa Mert, İşadamı (Türkiye)
  •  
 • Meşveret Üzerine Kurulu Hürriyet-i Meşrua
    
  • Wildan Hakim, Nurul Fikri Koleji Lembang Şubesi Müdürü (Endonezya)
  •  

12.30 – 14.00 Öğle Arası

14.00 – 14.15 Protokol Konuşmaları

14.15 – 15.45 / 2.Oturum: İslami Hayatı Tehdit Eden Unsurların Çözüm Yolları

 • Oturum Başkanı: Hasan Hüseyin Yıldırım
    
  • Ahi Evren Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü (Türkiye)
  •  
 • İslam Âleminin Önünü Açacak Altı Esas
    
  • Av. Hakkı Aygün, Hayrât İnsani Yardım Derneği Başkanı (Türkiye)
  •  
 • Çalışma Azmimizi Kıran Sebepler ve Çareleri
    
  • Dr. Houssine Bouayad, 1. Hasan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi (Fas)
  •  
 • Toplumun İnşasında Ailenin Rolü
    
  • Dr. Cemil Gül, Ankara Keçiören EA Hastanesi Enfeksiyon Hast. ve Kl. Mikr. Uzmanı (Türkiye)
  •  
 • Günümüz İslam Toplumunda Nebevi Ahlaka Olan İhtiyaç
    
  • Dr. Hj. Fadhlullah b. Jamil, Malezya Bilim Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi (Malezya)
  •  

15.45 – 16.00 Protokol Konuşmaları

16.00 – 17.30 / 3.Oturum: İslam Dünyasında Tahkiki İmana Duyulan İhtiyaç

 • Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Özden
    
  • Çocuk Hastalıkları Uzmanı (Türkiye)
  •  
 • Fen Ve Felsefeden Gelen Dalaletin Hücumu
    
  • Hasan Spiker, Hayrât Vakfı İngilizce Tercüme Heyeti Üyesi (İngiltere)
  •  
 • İman-ı Tahkikinin Lüzumu ve Risale-i Nur Modeli
    
  • Mehmet Yumurtacı, Yüksek Elektrik Mühendisi (Türkiye)
  •  
 • Tahkiki İmanın Hayatımıza Etkisi
    
  • Dr. Hassan Awoda Kishkish Mohamed, Nileyn Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslami Bilimler Bölümü Başkanı (Sudan)
  •  
 • İttihad-ı İslam’da Ehl-i Sünnet İtikadının Rolü
    
  • Dr. Hüsrev Akın, Kuran-ı Kerim Üniversitesi Diller Fakültesi Türkoloji Bölümü Misafir Öğretim Üyesi (Sudan); Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi (Türkiye)
  •  

17.30 – 18.40 / Kapanış Oturumu

 • Kapanış Konuşması ve Sonuç Bildirisi
    
  • Bülend Güner, Hayrat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi (Türkiye)
  •  
 • Kapanış Duası
    
  • Said Nuri Ertürk, Hayrât Vakfı Başkanı (Türkiye)
  •  
 • Kur’an-ı Kerim Tilaveti
    
  • Selami Seçkin, Ankara Zincirli Cami Baş İmam Hatibi (Türkiye)
  •